◄ Πίσω

Σύγκριση κλασμάτων με την ακέραια μονάδα

 

Σύγκριση κλασμάτων με την ακέραια μονάδα

 

Το κλάσμα που έχει μικρότερο αριθμητή και μεγαλύτερο παρανομαστή είναι μικρότερο από την ακέραια μονάδα

 

 

Το κλάσμα που ο αριθμητής του είναι ίσος με τον παρανομαστή του είναι ίσο με την ακέραια μονάδα.

 

 

 

 

Το κλάσμα που έχει μεγαλύτερο αριθμητή από παρανομαστή είναι μεγαλύτερο από την ακέραια μονάδα