◄ Πίσω

Ενωτικοί - Ανθενωτικοί.

 

Ενωτικοί και Ανθενωτικοί

 

  Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ποτέ ποιων τη θέση θα παίρνατε αν ζούσατε στο Βυζάντιο τις τελευταίες του ώρες; Εμείς δοκιμάσαμε να βρούμε επιχειρήματα που να υποστηρίζουν και τις δυο πλευρές κι έπειτα τα συζητήσαμε στην τάξη. 

  Καταλήξαμε πως είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσεις κάτι τόσο σοβαρό σε καιρό κρίσης. Οι πληροφορίες έρχονται από παντού και νιώθεις μπερδεμένος. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον φίλο σου από τον εχθρό. Η έλλειψη παιδείας για τον απλό λαό, τα τελευταία χρόνια, σίγουρα θα δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τους Βυζαντινούς. 

   Φανταστήκαμε το κλίμα του φόβου και της ανασφάλειας που υπήρχε στις  αγορές και στους δημόσιους χώρους. Άλλες φορές πάλι θα υπήρχε ένταση και φανατισμός. Μόνη μας ελπίδα θα ληταν ο νέος αυτοκράτορας που για πρώτη φορά επέλεξε ο λαός με βάση τα προτερήματά του. Μένει να δούμε τι θα γίνει...

 

 

                                                                                              "  Η σύσκεψη των Ενωτικών "

 

 

 

 

 

 

 

" Προβληματισμός και στο στρατόπεδο των Ανθενωτικών "