◄ Πίσω

Ακολουθήστε τα βήματα ενός μοναχού στο Βυζάντιο του 10ου αιώνα

 

   Μια διαδικτυακή εφαρμογή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού που θα σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στο Βυζάντιο του 10ου αιώνα. Αρκε΄λι να κάνετε κλικ στην εικόνα και να ακολουθήσετε τα βήματα του Θεόδωρου.