◄ Πίσω

Τα γυαλιά της διαφορετικότητας

 

Τα γυαλιά της διαφορετικότητας

 

 

Εγώ δεν είμαι εγώ.
Είμαι κείνος
που προχωράει στο πλάι μου, και δεν τον βλέπω·

Juan Ramon Himenez