◄ Πίσω

Εικόνες από το παλιό Ηράκλειο

 

Εικόνες από το παλιό Ηράκλειο

 

      Το Ηράκλειο είναι μια σπουδαία πόλη που δυστυχώς κακοποιήθηκε στα νεώτερα χρόνια από τη δική μας έλλειψης παιδείας και καλαισθησίας. Με αφορμή ένα βίντεο ας γνωρίσουμε την πόλη μας, ας την αγαπήσουμε, ας τη σεβαστούμε...