◄ Πίσω

Κλάσματα

 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Το κεφάλαιο δεν είναι ολοκληρωμένο. Λείπουν αρκετά μαθήματα ,τα οποία θα συμπληρωθούν σύντομα.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

 

Κλασματική μονάδα ( video )

Κλάσματα ( video )

Αριθμητής και παρονομαστής ( video )

Κάθε κλάσμα μια διαίρεση ( video )

Βάζω στη σειρά τα κλάσματα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο (παιχνίδι)

Πριν "φάτε" την πίτα, χωρίστε την σε κομμάτια (παιχνίδι)

Ισοδύναμα κλάσματα ( video )

Ισοδύναμα κλάσματα ( λογισμικό )

Ισοδύναμα κλάσματα (παιχνίδι)

Περνώ το ποτάμι με τη βοήθεια των κλασμάτων ( παιχνίδι)

Αντιστοιχίζω τα χρωματισμένα μέρη με τα κλάσματα 

Εύρεση Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου ( video )

Πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων ( video )

Αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων ( video )

Ασκήσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης κλασμάτων

Πρόσθεση ακέραιου με κλάσμα

Πολλαπλασιασμός κλάσματος με κλάσμα ( video )

Διαίρεση κλάσματος με κλάσμα ( video )

Μετατροπή Μεικτού σε κλάσμα ( video )

Ασκήσεις μετατροπής μεικτού σε κλάσμα

Πρόσθεση Μεικτών Αριθμών ( video )

Πρόσθεση Κλάσματος με Μεικτό Αριθμό ( video )

Αφαίρεση Μεικτών Αριθμών ( video )

Ασκήσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης μεικτών

Περισσότερη εξάσκηση στην πρόσθεση - αφαίρεση μεικτών

Πολλαπλασιασμός Μεικτών Αριθμών ( video )

Ασκήσεις πολλαπλασιασμού Μεικτών

Διαίρεση Μεικτών Αριθμών ( video )

Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης ( video )

Απλοποίηση Κλασμάτων ( video )

Εξάσκηση στην απλοποίηση κλασμάτων

Περισσότερη εξάσκηση στην απλοποίηση κλασμάτων

 

 

Παιχνίδια

Βρες το ανάγωγο κλάσμα και βάλε γκολ

Εξασκήσου στις κλασματικές μονάδες

Εξασκήσου στις κλασματικές μονάδες, γνωρίζοντας τις σημαίες

 

Βρες εύκολα τα κοινά πολλαπλάσια δύο αριθμών ( διαδραστικό )

 

Βρες τα κοινά πολλαπλάσια τριών αριθμών

 

Βρες το ΕΚΠ των αριθμών: άσκηση αντιστοίχισης

Παίξε χιονοπόλεμο με το ΕΚΠ, παιχνίδι

Πέτυχε τα φρούτα με το ΕΚΠ, παιχνίδι

    Πηγή: Ο ζωηρός μαθητής της Πέμπτης