◄ Πίσω

7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με σπουδαία έργα τέχνης

 

7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης

 

Δείτε εδώ το σχεδιάγραμμα του μαθήματος

Η γεωγραφική θέση του Βυζαντίου, πιστεύετε πως είχε μόνο προτερήματα; Συζητήστε το πρώτα στηντάξη και έπειτα διαβάστε την άποψη του Ιστορικού Πολύβιου και σχολιάστε την. 

 

 

 

 

Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται & στολίζεται με έργα τέχνης
                                                            Παρουσίαση Γ Σουδίας

 

 

 

Ακούστε το μάθημα εδώ