◄ Πίσω

6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

 

 Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

 

Δείτε εδώ το σχεδιάγραμμα του μαθήματος.

Πηγή:8ο Δ.Σ Νάουσας

 

 

 

 

Παρατηρήστε τον χάρτη και φανατστείτε τις σκέψεις που έκανε ο Κωνσταντίνος. Ποια πόλη βρίσκεται πιο κοντά στις ακριτικές περιοχές που υπέφεραν από τις λεηλασίες των εχθρών;

 

 

 

 

Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
                                              Παρουσίαση Γ Σουδίας

 

Μπορείτε εδώ να ακούσετε το μάθημα.