◄ Πίσω

31. Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η' τον Παλαιολόγο

 

31. Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο

 

 

Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο
                                                  Παρουσίαση από το Γ. Σουδία
 
Δες εδώ το σχεδιάγραμμα του μαθήματος
 
 

 

  Πηγή