◄ Πίσω

30 Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

 

Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

Η τέταρτη σταυροφορία & η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
                                                            Παρουσίαση Γ. Σουδίας

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε ένα μικρό ντοκιμαντέρ για την τέταρτη σταυροφορία

 

 

 

 

 

Κι  ένα τραγούδι...

 

 

 

 

 

 

Ασκήσεις

Αντιστοιχίστε την πολιορκία και την άλωση με τις ενέργειες που σχετίζονται με καθεμιά από αυτές

 

Βρείτε το σωστό και το λάθος στις προτάσεις που αναφέρονται στην άλωση της Πόλης από τους Βενετούς