◄ Πίσω

25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

 

Πηγή: http://silegga.blogspot.gr/

 

 

 

 

Παρουσίαση του μαθήματος

 

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

                                                                      Γιάννης Σουδίας
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Ο ιδρυτής της δυναστείας Βασίλειος ο Α, ιππέας,  ενώ εκδικάζει μια διαμάχη

                                                                                                          μεταξύ των στρατιωτών

 

 

                            Οι " δυνατοί " των επαρχιών είχαν μεγάλη δύναμη. Στην εικόνα η Δανιηλίδα, πλούσια γυναίκα των Πατρών, 

                             ενώ μεταφέρεται από 300 δούλους στην Κωνσταντινούπολη, για να επισκεφθεί τον Βασίλειο τον Α όταν 

                             στέφθηκε αυτοκράτορας.

                                                                                         Πηγή: http://rimadoclass.webnode.gr/

 

Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες

 

Πηγή: rimadoclass

 

 

 

 

Στέμμα του Βυζαντινού αυτοκράτορα, Κωνσταντίνου Θ, του Μονομάχου.

Βρέθηκε στην Ουγγαρία από ένα γεωργό που όργωνε το χωράφι του.

Το στέμμα ήταν δώρο του αυτοκράτορα στον ηγεμόνα της Ουγγαρίας.

Στο κέντρο εικονίζεται ο Κωνσταντίνος, αριστερά και δεξιά η σύζυγός του

Ζωή και αριστερά η αδερφή της Θεοδώρα.

Πηγή: http://paidio.blogspot.gr