◄ Πίσω

Κατασκευές

 

Κατασκευές

 

Η Γραμματική μου

                                                                                            Ενεργητική - παθητική σύνταξη

                                                                                            Αναφορικές προτάσεις

 

Ενεργητική και παθητική σύνταξη
 
 
Αναφορικές προτάσεις
                                           Παρουσίαση από το Λ.Χαριστό
 
 
Κατασκευές της φύσης
                                       Παρουσίαση από το Γ. Σουδία