◄ Πίσω

2. Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της γης

ΚατηγορίαGeografia St
Ημερομηνία 18 09 2014 00:00

Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι και οι μεσημβρινοί της γης

 
 

 

Εντοπίστε εδώ  και παρατηρήστε τους μεσημβρινούς και τους παράλληλους της γης. Είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους; Από ποια σημεία περνούν; Η χώρα μας και η Ευρώπη σε ποιο ημισφαίριο βρίσκεται; Πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τον Ισημερινό;

 

Ασκήσεις:

Σωστό ή λάθος ( από το ανοιχτό σχολείο )

 

 
 

Όλες οι ημερομηνίες

Ημερομηνίες: 18 09 2014 00:00