◄ Πίσω

Ενέργεια

 

1. Πηγές ενέγειας

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Παρουσίαση:Γρηγόρης Ζερβός

 

 

Δείτε εδώ διάφορες μορφές ενέργειας. Συζητήστε ποιες από αυτές σας είναι ήδη γνωστές. Τι γνωρίζετε γι' αυτές;

 

Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
                                                  Παρουσίαση Γ. Ζερβός.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διυλιστήρια στην Ελευσίνα