◄ Πίσω

Δ5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος ακμαία ελληνικά κέντρα

 

Δ5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος ακμαία ελληνικά κέντρα

 

Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα
                                                Παρουσίαση Γ. Σουδίας

 Διαβάστε εδώ τις ερωτήσεις  του μαθήματος και το σχεδιάγραμμα του μαθήματος.

Η ιστορία των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων