◄ Πίσω

Γ15. Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

 

Γ15. Η επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

 

Κάντε κλικ στην εικόνα και αφού παρακολουθήσετε με προσοχή στο βίντεο  προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Τι ήταν η Ιερή Συμμαχία; Ποιες χώρες συμμετείχαν σ' αυτή;

Ποιος ήταν ο κεντρικός καθοδηγητής της;

Ποιος ήταν ο Γρηγόριος ο Ε';΄Με ποιον τρόπο οι πράξεις του συντέλεσαν ώστε να σωθούν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης; Γιατί τον κρέμασαν οι Τούρκοι;

Ποιο γεγονός το 1823 συντέλεσε στην αλλαγή της αγγλικής πολιτικής απέναντι στην Ελλάδα;

Πότε υπογράφτηκαν τα δυο πρωτόκολλα και τι προέβλεπαν;

Ποια ήταν η αντίδραση των Ελλήνων και ποια των Τούρκων;

Για ποιο λόγο ο στόλος των Μεγάλων Δυνάμεων συγκεντρώθηκε στον κόλπο της Ναυπάκτου και ποιο γεγονός οδήγησε στη γενίκευση της σύρραξης;

Ποια ήταν η σημασία της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου για την εξέλιξη της Επανάστασης;

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Παρουσίαση Γ. Σουδίας