◄ Πίσω

Γ7.Η άλωση της Τριπολιτσάς

 

Γ7. Η άλωση της Τριπολιτσάς

 

Δείτε το βίντεο και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Γιατί οι Έληνες ήθελαν να κατακτήσουν την Τριπολιτσά;

2. Τι πρότεινε ο Γέρος του Μωριά; Γιατί;

3. Ποια μάχη αποφασιστικής σημασίας δόθηκε, πριν την άλωση;

4. Τι ακολούθησε την άλωση;

5. Γιατί ήταν τόσο σημαντική η κατάληψη της Τριπολιτσάς για την έκβαση του αγώνα;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η άλωση της Τριπολιτσάς
                                      Παρουσίαση: Γ Σουδίας

 

Κλέφτικο τραγούδι: "σαράντα παλληκάρια"