◄ Πίσω

Γ4. Η Επανάσταση στη Στερεά

 

Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα

 

 

Δείτε εδώ το σχεδιάγραμμα του μαθήματος

Πηγή: Στην τάξη


                                                        Παρουσίαση Γ. Σουδίας
 

 

Ερωτήσεις

 

  1. Πότε και πού έγινε η πρώτη σύσκεψη των οπλαρχηγών; Ποια ημερομηνία αποφασίστηκε για την εξέγερση;
  2.  Πώς εξελίχθηκε η πορεία της εξέγερσης;
  3. Πώς αντιμετώπισε την εξέγερση ο Χουρσίτ Πασάς;
  4. Πώς αντέδρασαν οι Έλληνες;
  5. Ποια ήταν η έκβαση της μάχης της Αλαμάνας και ποιο ήταν το τέλος του Αθανάσιου Διάκου;
  6. Πώς επηρέασε τον αγώνα η θυσία του Διάκου;
  7. Πώς εξελίχθηκε η μάχη στο χάνι της Γραβιάς και ποια ήταν η έκβασή της; Πώς επηρέασε τη συνέχεια της εξέγερσης;

 

 

 

Δείτε ένα video του μαθήματος

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Αθανάσιος Διάκος 

 

 

 

 

Οι πρωταγωνιστές της επανάστασης στη Στερεά Ελλάδα