◄ Πίσω

Γ1. Φιλική Εταιρεία

 

Φιλική Εταιρεία

 

 

 

Δείτε εδώ το σχεδιάγραμμα του μαθήματος (από το Γ.Ζερβό)

 

Η Φιλική Εταιρεία
                                                    Παρουσίαση Γ Σουδίας

 

 

 

 Ο όρκος της Φιλικής Εταιρείας

 

 

 

Πηγή: Μάθε παιδί μου γράμματα

 

 

Δείτε εδώ ένα βίντεο για τη Φιλική Εταιρεία

 

Κάντε κλικ στον πίνακα του Θεόφιλου Τσόκου (1849) για να ακούσετε τον σπουδαίο συγγραφέα Άγγελο Τερζάκη, να απαγγέλει τον όρκο των Φιλικών

 

 

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

1. Πώς γινόταν η μύηση ενός Φιλικού;

 

Η μύηση τους στην οργάνωση είχε τη μορφή ιεροτελεστίας, που τη σφράγιζε ο όρκος μπροστά σε ιερέα ήδη μυημένο. Ο Φιλικός πήγαινε και έβρισκε τον ιερέα και του έλεγε ότι ήθελε να ορκίσει κάποιον για προσωπική τους υπόθεση, προκειμένου να διαπιστώσει ότι λέει την αλήθεια. Ο κληρικός φορούσε το πετραχήλι και έπαιρνε το Ευαγγέλιο, οπότε ο κατηχητής έπαιρνε παράμερα τον υποψήφιο και του υπαγόρευε ψιθυριστά τον «μικρό όρκο», τον οποίο έπρεπε να τον επαναλαμβάνει ο κατηχούμενος χαμηλόφωνα τρεις φορές.

 2. Ποια ήταν η δομή της Εταιρείας;

Η δομή της έμοιαζε με πυραμίδα και στην κορυφή δέσποζε η «Αόρατος Αρχή». Κανείς δε γνώριζε ούτε είχε δικαίωμα να ρωτήσει ποιοι την αποτελούσαν. Οι εντολές της εκτελούνταν ασυζητητί, ενώ τα μέλη δεν είχαν δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις. Η Εταιρεία αποκαλούνταν «Ναός» και είχε τέσσερις πολιτικές βαθμίδες και δύο στρατιωτικές. Στη χαμηλότερη βαθμίδα ήταν οι αδελφοποιητοί ή βλάμηδες, δηλαδή οι αγράμματοι και οι απλοί άνθρωποι. Στην επομένη βαθμίδα,τους συστημένους, εντάσσονταν οι υπάλληλοι και οι μικροέμποροι, ενώ στις δυο επόμενες βαθμίδες, τους ιερείς και τους ποιμένες, εντάσσονταν οι ευκατάστατοι και οι μορφωμένοι. Οι στρατιωτικές βαθμίδες ήταν αυτή των αφιερωμένων και εκείνη των ποιμένων. Όταν ο Ιερέας πλησίαζε κάποιον, σιγουρευόταν για τη φιλοπατρία του και τον κατηχούσε πλάγια στους σκοπούς της εταιρείας, οπότε το τελευταίο στάδιο ήταν να ορκιστεί.

Πηγή:  Έκτη και τελευταία