◄ Πίσω

Β7-Β8. Οι Δάσκαλοι του Γένους: Ρήγας Βελεστινλής Αδαμάντιος Κοραής

 

Οι Δάσκαλοι του Γένους

Οι δάσκαλοι του Γένους
                                                  Παρουσίαση Γ Σουδίας

 Το σχεδιάγραμμα του μαθήματος είναι εδώ.

 

Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής
                                            Παρουσίαση Γ Σουδίας

 

                          Ρήγας Βελεστινλής ή Φεραίος

Αφού δείτε το αφιέρωμα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, συζητήστε για ποια εγκλήματα συνελήφθη και καταδικάστηκε ο Ρήγας.

Με βάση το προηγούμενο μάθημα συζητήστε πώς ο Ρήγας ενέπνευσε τους βαλκανικούς λαούς με το έργο του και το μαρτυρικό του θάνατο.

Πώς σχεδίασε τη σημαία της Ελλάδας; Τι συμβόλιζαν τα χρώματα που επέλεξε;

Ο Ρήγας ήταν γιος εύπορου εμπόρου που θα μπορούσε να του εξασφαλίσει μια άνετη ζωή. Ωστόσο ο ίδιος επέλεξε για τον εαυτό του το δύσκολο δρόμο. Πώς κρίνετε την απόφασή του;

Τι ήταν η "χάρτα" του Ρήγα; Ποιο στόχο είχε ο ίδιος και για ποιους λόγους ενόχλησε τους Τούρκους;

Τι ήταν ο Θούριος;

 

 

                                       Αδαμάντιος Κοραής

Ο Αδαμάντιος Κοραής επεδίωκε την ελευθερία του Γένους όχι μόνο από τον ζυγό των Τούρκων αλλά και από τον ίδιο του τον εαυτό. Τι εννοούσε;

Ποιο θεωρούσε ως το κυριότερο όπλο του ελληνικού λαού;

Γιατί κατηγορούσε τους περιηγητές;

Ποιος χρηματοδότησε τα βιβλία του;

Γιατί επέμεινε τόσο να μάθουν οι Έλληνες την Ιστορία τους και να γνωρίσουν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς;

 

 

 

Κοσμάς ο Αιτωλός

 

 

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός απευθύνεται προς τους γονείς

«Και εσείς, γονείς, να παιδεύετε τα παιδιά σας εις τα χριστιανικά ήθη, να τα βάνετε να μανθάνουν γράμματα. Να κάμετε τρόπον εδώ εις την χώραν σας διά σχολείον, να βρήτε έναν διδάσκαλον να τον πληρώνετε να σας μαθαίνη τα παιδιά σας, ότι αμαρτάνετε πολύ να τα αφήνετε αγράμματα και τυφλά. Και μη μόνον φροντίζετε να τους αφήσετε πλούτη και υποστακτικά και μετά τον θάνατον σας να τα τρων και να τα πίνουν και να σας οπισωλογούν. Καλύτερα να τα αφήνετε πτωχά και γραμματισμένα, παρά πλούσια και αγράμματα».

Ι. Μενούνου, Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχές και βιογραφία