◄ Πίσω

Β5. Η οικονομική ζωή

 

Η οικονομική ζωή

 

Ερωτήσεις

Πού βασιζόταν η οικονομία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας;

Γιατί πιστεύετε πως οι Οθωμανοί υστερούσαν στο εμπόριο;

Θεωρείτε πως οι Οθωμανοί άφησαν το εμπόριο στα χέρια των Ελλήνων και των άλλων υπηκόων γιατί τους εμπιστεύτηκαν ή για κάποιον άλλο λόγο;

Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας;

Ποιοι ήταν ο παράγοντες που βοήθησαν τους 'Ελληνες να βελτιώσουν τη θέση τους;

Τι ήταν οι Διομολογήσεις; 

Πώς πιστεύετε πως η βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης των Ελλήνων οδήγησαν στην επανάσταση του 1821;

Ως τώρα έχουμε δει στην Ιστορία πως οι περίοδοι της ακμής συνδέονται άμεσα με την εκπαίδευση. Πώς το εξηγείτε; Παρατηρείτε κάτι αντίστοιχο στις μέρες μας; Μπορείτε να συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 2 της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής για να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.

Ποια ήταν τα σημαντικότερα κέντρα εμπορίου στην Ελλάδα; Πού βρίσκονταν;


                                                Παρουσίαση Γ Σουδίας

 

Δείτε εδώ το σχεδιάγραμμα του μαθήματος
 

                        Ελληνική παροικία της Βενετίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνική παροικία της Τεργέστης

 

Ελληνική παροικία στην Οδησσό