◄ Πίσω

Β1. Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου

 

Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου

 

Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου
                                          Παρουσίαση Γάννης Σουδίας

 

Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του μαθήματος. Προσπαθήστε να διαβάσετε πρώτα την ερώτηση και, αφού απαντήσετε, ελέγξτε την απάντησή σας.
 

 

 

Εδώ μπορείτε να κάνετε ένα σύντομο quiz!