◄ Πίσω

Β2 Η ζωή των υπόδουλων

 

Η ζωή των υπόδουλων

 

Ερωτήσεις

  • Ποια ήταν η τύχη των επιφανών βυζαντινών οικογενειών μετά την άλωση της Πόλης και την κατάρρευση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας;
  • Ποιοι ήταν οι Φαναριώτες;
  • Ποιοι ήταν οι περιορισμοί που επέβαλαν στους Χριαστιανούς υπηκόους τους οι Οθωμανοί Σουλτάνοι;
  • Γιατί τα σκληρά μέτρα κατά των Χριστιανών χαλάρωσαν τους δύο τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας;
  • Ποιους φόρους επέβαλαν οι Οθωμανοί στους Έλληνες;
  • Σε ποιες περιοχές οι διακρίσεις σε βάρος των Χριστιανών ήταν πιο έντονες; Γιατί;
  • Θυμάστε αν συνέβαινε κάτι παρόμοιο την εποχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας; ( Θυμηθείτε από το θεατρικό σας τι φώναζε έξω από τα τείχη ο Μιχαήλ Χωνιάτης στους κατοίκους της Πόλης )
  •  

 

 

Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων
                                                Παρουσίαση Γιάννης Σουδίας

 

Πρόσφυγες από τη Βυζαντινή αυτοκρατορία καταφεύγουν στις λατινοκρατούμενες   

 

περιοχές και στα νησιά, 15ος αιώνας , Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη