◄ Πίσω

A1 Η αναγέννηση και η θρησκευτική μεταρρύθμιση

 

1.1 Η αναγέννηση και η θρησκευτική μεταρρύθμιση

 

 

 

Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση
Παρουσίαση Γιάννης Σουδίας

 
 
 
 

Κάντε κλικ στην εικόνα για να απολαύσετε μια εικονική περιήγηση στην Καπέλα Σιξτίνα, της οποίας την οροφή φιλιτέχνησε ο Μιχαήλ Άγγελος σε διάστημα τεσσάρων ετών.

 

 

 
 
Διαβάστε με προσοχή το μάθημα και προσπαθήστε να αντλήσετε πληροφορίες για τα εξής:
 

 

Πού και πότε ξεκίνησε η εποχή της αναγέννησης; 

 

Τι συνέβαινε την αντίστοιχη περίοδο στην Ελλάδα;

 

Πόσα χρόνια χρειάστηκε η αναγέννηση για να απλωθεί στην Ευρώπη;
 
Για ποιους λόγους ξεκίνησε από τη Βόρεια Ιταλία;

 

Ποιες ήταν οι βάσεις στις οποίες στηρίχθηκε;

 

Πώς έφτασαν στην Ευρώπη οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι συγγραφείς;

 

Τι ήταν ο ουμανισμός;

 

Πώς πιστεύετε ότι η εφεύερση της τυπογραφίας βοήθησε στην εξάπλωση των ιδεών του ουμανισμού;