◄ Πίσω

Εξισώσεις - Βίντεο διαδασκαλίες

 

Εξισώσεις

Μπορείτε να παρακολουθήσε όσες φορές χρειαστεί τα βίντεο, για να σιγουρευτείτε πως τα κατέχετε!

 

Βρίσκω τον μειωτέο

 

Βρίσκω τον αφαιρετέο

 

Βρίσκω τον 2ο παράγοντα

 

Βρίσκω τον διαιρετέο

 

Βρίσκω το διαιρέτη