◄ Πίσω

Εξισώσεις με άγνωστο προσθετέο

 

Εξισώσεις με άγνωστο προσθετέο

 

Δείτε και συζητήστε ένα βίντεο από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση. Σκεφτείτε δικά σας παραδείγματα!

 

 

 

                                                                                          Παρουσίαση: Γιάννης Φερεντίνος

 

 

 

Ελέγξτε εδώ τις γνώσεις σας (eduportal)

 

Αν τα πήγατε καλά, είστε έτοιμοι για παιχνίδι!

 

Κάθε εξίσωση μοιάζει με μια ζυγαριά. Πρέπει πάντα τα δυο μέρη της να βρίσκονται σε ισορροπία. Δοκιμάστε να βάλετε τον αριθμό που λείπει, δηλαδή τον άγνωστο χ,  ώστε η ζυγαριά σας να ισορροπεί.