◄ Πίσω

Σύγκριση διάταξη κλασμάτων

 

Σύγκριση, διάταξη κλασμάτων


                                          Παρουσίαση: Π Κώτσης
 

Συγκρίντετε τα κλάσματα (eduportal.gr) 

Συγκρίνετε τα κλάσματα (διαδραστικό)

Παίξτε με τα δελφίνια (Διαλέξτε το μεγαλύτερο κλάσμα για να προχωρήσετε μπροστά)

Σπάστε τα μπαλόνια (Επιλέξτε κάθε φορά αυτό με το μικρότερο κλάσμα)

Διατάξτε τα κλάσματα στη σωστή σειρά

Κρεμάστε τα κλάσματα στη σωστή σειρά ξεκινώντας από το μικρότερο

 
Πηγή: Μάθε παιδί μου γράμματα