◄ Πίσω

Τι πλάσμα είναι αυτό το κλάσμα;

 

Τι πλάσμα είναι αυτό το κλάσμα;

                                 Γιάννης Φερεντίνος

 

Ακόμα μια παρουσίαση εδώ

Ποιος θέλει πίτσα; Τα κλάσματα διαδραστικά και νόστιμα...

Μετάτρεψε τους μεικτούς αριθμούς σε καταχρηστικά κλάσματα.

Αν δε σου έφτασε μπορείς να παίξεις με τους μεικτούς και τα κλάσματα κι εδώ

Μετάτρεψε τους μεικτούς αριθμούς σε κλάσματα και απλοποίησε όπου χρειάζεται.