◄ Πίσω

Κριτήρια διαιρετότητας

 

Κριτήρια διαιρετότητας

Κριτήρια Διαιρετότητας
 

 

                                         Πηγή: 1ο Δ.Σ Αγίου Δημητρίου

 

 

 

Ασκήσεις

Ποιοι αριθμοί διαιρούνται με το 2

Ποιοι αριθμοί διαιρούνται με το 3 και το 9

Ποιοι αριθμοί διαιρούνται με το 4 και το 25

Ποιοι αριθμοί διαρούνται με το 5

Ποιοι αριθμοί διαιρούνται με το 10, το 100, το 1.000

 

Πηγή: Η τάξη με τον ήλιο

 

Αν έχετε εξασκηθεί αρκετά, μπορείτε να δοκιμάσετε κάτι πιο σύνθετο!

Στην οθόνη που θα εμφανιστεί πατήστε continue.
Σύρετε με το ποντίκι τους αριθμούς που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης και τοποθετήστε τους δίπλα στον αριθμό του οποίου είναι διαιρέτες."Πιάστε" με το ποντίκι σας και "αφήστε" μέσα σε κάθε κουτάκι τους αριθμούς που ταιριάζουν με τα αντίστοιχα κριτήρια διαιρετότητας. 

 

Προσέχετε!!! Έχετε περιορισμένο χρόνο!!!! 

 

Πηγή: Το σχολικό παρεάκι