◄ Πίσω

8. Οι ακτές της Ελλάδας

 

8. Οι ακτές της Ελλάδας

 

Η Ελλάδα από ψηλά, από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση

 

 

 

Παρουσίαση από τον Π. Σαμούχο

 

 

 

Κάντε εξάσκηση στα ακρωτήρια της Ελλάδας,. Χάρτης από δίπλα δεκτός!

 

 

Κάντε εξάσκηση στους κόλπους της Ελλάδας

 

 

Ακτογραφικά στοιχεία ( Quiz )