◄ Πίσω

7. Η θέση της Ελλάδας

 

7. Η θέση της Ελλάδας

 

Παρουσίαση από τον Πέτρο Σαμούχο

 

Τα σύνορα της Ελλάδας, 'ασκηση από το Ψηφιακό Σχολείο

 

Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, άσκηση από το Ψηφιακό Σχολείο

 

 

Παρουσίαση από τον Π. Κώτση

 

 

 
http://www.slideboom.com/presentations/433316/%CE%97-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF