◄ Πίσω

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,Washington

 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Ουάσινγκτον, ΗΠΑ

 

   Θα θέλατε να περιγηθείτε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Ουάσιγκτον αλλά δεν έχετε χρόνο, γιατί έχετε να μελετήσετε για το σχολείο; 

   Κανένα πρόβλημα!  Κάνοντας κλικ στην εικόνα μπορείτε να επισκεφθείτε και να περιηγηθείτε εικονικά σε όλους τους ορόφους!

 

Xειρισθείτε σωστά τα βέλη πλοήγησης. Ιδιαίτερα:
1) για τη μετάβαση σε καθένα από τα τρία πιο πάνω επίπεδα (ορόφους του μουσείου) και
2) για τη διαδοχική αλλαγή σκηνής/εικόνας με εκθέματα (προτελευταίο βέλος δεξιά) "next scene"
 
Ένας ευχάριστος εικονικός "περίπατος" και ταυτόχρονα ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό εργαλείο!
 

 

 

 

Πηγή: Ο ζωηρός μαθητής της Δευτέρας