◄ Πίσω

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό! Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Howard Gardner

 

Κάθε παιδί, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. σκέφτεται και κρίνει με τον δικό του τρόπο. Αγαπά και μαθαίνει με τον δικό του τρόπο. Εχει τα "δυνατά" και τα "αδύνατά" του σημεία. Η θεωρία του Gardner εξηγεί τα παραπάνω και μας βοηθά να εντοπίσουμε τα δικά μας και των παιδιών μας, να βρούμε το μονοπάτι μάθησης που θα είναι πιο αποτελεσματικό και ταιριαστό σ' εμάς και να βοηθ΄σουμε το παιδί μας να κάνει το ίδιο. Αν ένα παιδί μαθαίνει την Ιστορία "χορεύοντας" αντί να κάθεται στο γραφείο του με σταυρωμένα χέρια, δεν είναι απαραίτητα λάθος! Ας αφουγκραστούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες του!