◄ Πίσω

Μότσαρτ και Μπετόβεν: μπορούν να ενισχύσουν την αυτοσυγκέντρωση των μαθητών;

 

 

Μπετόβεν και Μότσαρτ :  μπορούν  να ενισχύσουν τη συγκέντρωση των μαθητών;

 

 

 

 

 

   Έρευνα από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης διαπιστώνει ότι τα παιδιά που από  επτά ετών  «εκτίθενται» στην κλασική μουσική στο δημοτικό σχολείο αναπτύξουν καλύτερα επίπεδα συγκέντρωσης και κοινωνικές δεξιότητες.

    Η έκθεση των παιδιών  στη μουσική των Μπετόβεν , Μότσαρτ , Χάιντν και Μέντελσον σε νεαρή ηλικία μπορεί να ενισχύσει τη συγκέντρωσή τους και την αυτο - πειθαρχίας , σύμφωνα με έρευνα .

    Επιτρέποντας στους μαθητές από την ηλικία των επτά να  ακούνε  κλασική μουσική στο δημοτικό σχολείο μπορεί να έχει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη και για τους εκπαιδευτικούς , ισχυρίστηκε  η εν λόγω έρευνα.

    Η μελέτη - από το Πανεπιστήμιο του Institute of Education του Λονδίνου - διαπίστωσε ότι τα παιδιά είναι πιθανό να εκτιμήσουν ένα ευρύτερο φάσμα της μουσικής κατά τα επόμενα χρόνια , αφού τους δόθηκε μια πρώιμη γεύση μερικών  από τους  πιο διάσημους συνθέτες της ιστορίας .

    Η ακρόαση κλασικής μουσικής ναπτύσσει τις ακουστικές ικανότητες των μαθητών και τους διδάσκει  πώς να εκτιμούν  την πολυπλοκότητα των διαφορετικών ειδών , διαπίστωσαν οι ερευνητές.

    Αλλά η διαδικασία του να ακούνε  κλασική μουσική επέτρεψε επίσης  στα παιδιά να αναπτύξουν κι άλλες δεξιότητες απαραίτητες για την προσεκτική ακρόαση που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στο σύνολο του προγράμματος σπουδών .

   Τα συμπεράσματα έρχονται παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τα πρότυπα της  διδασκαλίας μουσικής σε πολλά σχολεία της χώρας .

    Μια έκθεση από  το Ofsted το 2012 διαπίστωσε ότι ο τρόπος που διδακόταν η μουσική  δεν ήταν αρκετά καλός στα δύο τρίτα σχεδόν των κρατικών Δημοτικών και Γυμνασίων  στην Αγγλία .

   Οι επιθεωρητές προειδοποίησαν ότι τα μαθήματα ήταν " κυριαρχούταν από τον προφορικό ή γραπτό λόγο , και όχι από μουσικά ακούσματα " , με " πάρα πολύ έμφαση στην ομιλία ή γραπτές ασκήσεις " .

    Στην τελευταία μελέτη ,  η Susan Hallam , καθηγήτρια της Εκπαίδευσης και της Μουσικής Ψυχολογίας , αξιολόγησε ένα πρόγραμμα ( Apollo MusicProjects ) που εισάγει την κλασική μουσική και τους συνθέτες της σε μαθητές ηλικίας επτά έως 10  ετών .

    Είπε ότι το σχέδιο "οδηγεί σε αυξηση των ακουστικών ικανοτήτων  και την ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την προσεκτική ακρόαση συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης και αυτοπειθαρχίας . "

    «Γνωρίζουμε ότι οι προτιμήσεις για τη μουσική  επηρεάζονται από το βαθμό στον οποίο τα άτομα εκτίθενται σε αυτήν , ‘οσο  μεγαλύτερη είναι η έκθεση τόσο μεγαλύτερη είναι η συμπάθεια », είπε .

   Το πρόγραμμα περιελάμβανε έξι συναντήσεις και  μαθήματα σε επίπεδο τάξης , με τα παιδιά να  έρχονται σε επαφή με  διαφορετικά όργανα και μουσικές έννοιες . Συνθέτες που περιλαμβάνονταν ήταν οι  Beethoven , Haydn , Mozart , Ravel , Σοστακόβιτς και Μέντελσον .

    Μουσικοί εξηγούσαν  σ τα παιδιά  τι θα   άκουγαν, έκαναν ερωτήσεις και δέχονταν απαντήσεις .

    Στο πρόγραμμα συμμετείχαν  4.500 παιδιά σε 26 δημοτικά σχολεία στο Hackney και Tower Hamlets , στο Ανατολικό Λονδίνο , καθώς και πάνω από 22.000 νέοι σε συνελεύσεις και συναυλίες .

   Είκοσι έξι μέλη του προσωπικού και 252 παιδιά σε εννέα δημοτικά σχολεία ερωτήθηκαν σχετικά με το πρόγραμμα .

   Οι εκπαιδευτικοί, που το αξιολόγησαν , διαπίστωσαν πως το κύριο όφελος ήταν η ενίσυση της αυτοσυγκέντρωσης.

   Ωστόσο παρατήρησαν  πως βελτιώθηκε η ικανότητα ακρόασης και διάκρισης διαφορετικών μουσικών ακουσμάτων  ενώ υπήρξε ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

     Ορισμένα μέλη του προσωπικού επεσήμαναν επίσης  βελτίωση  στο μάθημα της Γλώσσας.

 

πηγή